แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

LIQUI MOLY MARINE DIESEL PROTECT

รายละเอียดสินค้า

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ รา ในน้ำมันดีเซล และไม่ทำอันตรายต่อระบบเผาไฟไหม้ ใช้เพื่อรักษาน้ำมันดีเซลที่เก็บในถังเชื้อเพลิงและช่วยทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงทั้งหมด รวมไปถึงเพิ่มค่าซีเทน และช่วยให้เครื่องยนต์ติดง่าย

คุณสมบัติเด่น

 • ขจัดจุลินทรีย์ในน้ำมันดีเซล
 • ทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง
 • ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในระยะยาว
 • เพิ่มค่าซีเทน

 

LIQUI MOLY MARINE FUEL STABILISER

LIQUI MOLY MARINE FUEL STABILISER สารคงสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

รายละเอียดสินค้า

รักษาและปกป้องน้ำมันเชื้อเพลิงจากการเสื่อมสภาพและปฏิกิริยาออกซิเดชัน ป้องกันการสึกหรอภายในระบบเชื้อเพลิง สามารถใช้กับน้ำมันเบนซิน, E20 และ E85

คุณสมบัติเด่น

 • ปกป้องน้ำมันเชื้อเพลิงจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเสื่อมสภาพ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ใช้งานง่าย

 

LIQUI MOLY MARINE FUEL SYSTEM CLEANER

LIQUI MOLY MARINE FUEL SYSTEM CLEANER สารทำความสะอาดเครื่องยนต์

รายละเอียดสินค้า

ถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและรักษาสภาพเครื่องยนต์เบนซิน 2 และ 4 จังหวะ โดยมีคุณสมบัติขจัดคราบบนหัวฉีดตัวจุดระเบิด และในห้องเผาไหม้ ป้องกันการเกิดคราบสกปรกใหม่ ทำให้เครื่องยนต์ไหลลื่น ขจัดปัญหาติดเครื่องยนต์ยาก และป้องกันการสึกหรอระบบเชื้อเพลิง   

คุณสมบัติเด่น

 • ขจัดคราบในระบบเชื้อเพลิง
 • ประหยัดน้ำมันและลดมลภาวะ
 • ทำความสะอาดระบบหัวฉีด
 • ขจัดคราบเขม่า

LIQUI MOLY MARINE SUPER DIESEL ADDITIV

LIQUI MOLY MARINE SUPER DIESEL ADDITIV สารชะล้างหัวฉีดดีเซลสำหรับเรือ

รายละเอียดสินค้า

สารชะล้างหัวฉีดดีเซลสำหรับเรือทำหน้าที่ทำความสะอาดระบบเผาไหม้และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์จาก            การสึกหรอและเพิ่มค่าซีเทน ช่วยให้การเผ้าไหม้สมบูรณ์และลดมลภาวะ ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์โดยรวมสูงขึ้น

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มค่าซีเทน
 • ทำความสะอาดเครื่องยนต์
 • เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์โดยรวม
 • ปกป้องการสึกหรอ
 • ป้องกันการเกิดคราบสกปรกในเครื่องยนต์