Long Life Antifreeze / Summer Coolant

  • ป้องกันระบบระบายความร้อนในระยะยาว
  • เป็นส่วนผสมของสารป้องกันการแข็งตัวและการกัดกร่อน
  • เมื่อผสมผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ถูกต้องลงในน้ำ จะช่วยให้การทำงานของยานพาหนะปลอดภัย
  • สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำในรถยนต์โดยสารและเพื่อการพาณิชย์, รถโดยสาร, เครื่องจักรกลการเกษตรและหน่วยเคลื่อนที่
  • เจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำตามระดับที่ต้องการของการป้องกันความเย็น และเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

Description

น้ำยาเติมหม้อน้ำสูตรเข้มข้น

 

คุณสมบัติพิเศษ

– ป้องกันไม่ให้ระบบระบายความร้อนแข็งตัว

– เพิ่มความปลอดภัยในการขับ

– ป้องกันการกัดกร่อนที่ดี

– ความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนยางที่โดดเด่น

– ป้องกันความร้อนสูงเกินไป

– ไม่มีเอมีน, ไนไตรต์, ฟอสเฟตหรือซิลิเกต

 

วิธีใช้

ให้ใช้อัตราส่วนส่วนผสม 1: 1

 

ข้อมูลทางเทคนิค

จุดวาบไฟ                       122 *C

จุดเดือด                          180 C

สี                                    ฟ้า

ความหนาแน่นที่ 20C    1,1 g/cm’

ค่า                                  PH  8,7