MOTORBIKE FORK OIL 7.5 W (HEAVY)

1L / รหัสสินค้า 2717

  • น้ำมันโช้คสังเคราะห์แท้
  • ลดแรงเฉือน ลดแรงสียดทาน
  • ป้องกันการเกิดฟอง รวมถึงป้องกันการกัดกร่อน
  • เคลือบชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
Categories: ,

Description

น้ำมันโช้ค

คุณสมบัติ

  • สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
  • การตอบสนองไว
  • ทนความร้อนสูง
  • ป้องกันการเกิดฟอง
  • ไม่มีผลกระทบต่อซีลยาง

 

มาตรฐานที่ได้รับ

SAE

 

ขนาดบรรจุ

500 ml /รหัสสินค้า 1524

 

ขนาดบรรจุ 1 L รหัสสินค้า 2717