MOTORBIKE SPEED SHOOTER

80 มิลลิลิตร / รหัสสินค้า : 7820

เพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์ ทำความสะอาด และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง และระบบการทำงานเครื่องยนต์ในปัจจุบัน ทำให้มั่นใจได้ถึงการขับขี่ที่ลื่นไหล และเต็มประสิทธิภาพ

Categories: ,

Description

น้ำยาเพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติ

  • เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • เพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์
  • ปกป้องระบบเชื้อเพลิงจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเสื่อมสภาพ
  • ทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงทั้งหมด
  • ปกป้องระบบเชื้อเพลิงจากการสึกหรอ

วิธีการใช้งาน

ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สโซฮอล สำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ4 จังหวะ สามารถเติมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ทุกครั้งหลังจากเดิมน้ำมันเชื้อเพลิง

80 มิลลิลิตร สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 10 ลิตร

ขนาดบรรจุ

80 มิลลิลิตร / รหัสสินค้า : 7820