MOTORBIKE FORK OIL 5W (LIGHT)

1L / รหัสสินค้า 2716

  • น้ำมันโช้คสังเคราะห์แท้
  • ลดแรงเฉือน ลดแรงสียดทาน
  • ป้องกันการเกิดฟอง รวมถึงป้องกันการกัดกร่อน
  • เคลือบชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
Category:

Description

น้ำมันโช้ค

คุณสมบัติ

  • สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
  • การตอบสนองไว
  • ทนความร้อนสูง
  • ป้องกันการเกิดฟอง
  • ไม่มีผลกระทบต่อซีลยาง

 

มาตรฐานที่ได้รับ

SAE

 

ขนาดบรรจุ

500 ml รหัสสินค้า 1523

 

1L / รหัสสินค้า 2716